BAZA DANYCH AGRINPOL Fundusz Współpracy
 
 
Marciński Mirosław, Transport - Żwirownia

Marciński Mirosław, Transport - Żwirownia

zobacz
 
Agrinpol Publikacje zaloguj się
PUBLIKACJE

Publikacje wydane w II edycji projektu Agrinpol:

 


 

"Wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na wsi na przykładach bazy www.agrinpol.pl", listopad 2006.

Broszura zawiera informacje, uwagi i porady dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej na wsi, które siedmiu wybranych ekspertów z różnych dziedzin formułuje odwołując się do szesnastu przykładów z bazy Agrinpol.

Broszura dostępna do pobrania w wersji pdf.

 


 

"Przedsiębiorczość wiejska", październik 2006.

Broszura jest podsumowniem II edycji projektu Agrinpol.

Broszura dostępna do pobrania w wersji pdf.


 

"Działalność gospodarcza na wsi...", grudzień 2005.

Broszura przedstawia formalne strony uruchomienia i prowadzenia firmy. Obrazuje krok po kroku jakie wymagania musi spełnić osoba, która chce stać się przedsiębiorcą.

Broszura dostępna do pobrania w wersji pdf.

 


 

Ulotka promująca Bazę danych Agrinpol, październik 2005.

Z ulotki można się dowiedzieć m.in. czym jest Agrinpol, jak korzystać z bazy danych oraz jak umieszczać w niej informacje o swojej działalności.

Ulotka dostępna do pobrania w wersji pdf.


 

"Pomysły na przedsiębiorczość na wsi" - publikacja wydana przez Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, październik 2004.

Publikacja jest podsumowaniem wstępnego etapu II edycji projektu Agrinpol. Zawiera ona listę 67 przykładów pomysłów na biznes na wsi. Dziesięć z nich zostało zaprezentowanych szczegółowo pozostałe zawierają dane kontaktowe do przedsiębiorców. 
Publikacja dostępna do pobrania w wersji pdf.

Publikacje o zasięgu ogólnopolskim wydane w I edycji projektu Agrinpol:


 

"Przedsiębiorczość pozarolnicza w bazie danych Agrinpol"Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agrolinia 2000, Poznań 1999.

Publikacja zawiera 66 wybranych opisów gospodarczych działalności pozarolniczych podjętych przez rolników z terenu całej Polski.


 

"Przykłady przedsięwzięć pozarolniczych na obszarach wiejskich" - Fundusz Współpracy, Program Agrolinia 2000, Biuro w Poznaniu, 2001.

Publikacja prezentuje 209 przykładów przedsięwzięć pozarolniczych z terenu całej Polski wybranych z ponad 1300 opisanych w bazie danych Agrinpol podczas I edycji projektu.

Publikacje  o  zasięgu  lokalnym  wydane  w I edycji projektu Agrinpol


"Udało się innym, dlaczego nie miałoby się udać i Tobie" - publikacja Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu, 2001.

Publikacja zawiera 48 przykładów pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników z terenu 21 gmin regionu wrocławskiego.


 

"Przedsiębiorczość na wsi" - publikacja wydana przez Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, 2001.

Publikacja ta prezentuje wybrane przykłady osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamieszczone opisy zostały podzielone na trzy podstawowe działy: produkcja, handel, usługi a firmy uszeregowane są alfabetycznie według gmin.


 

"Przedsiębiorczość pozarolnicza na terenie województwa łódzkiego" - publikacja wydana przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Gospodarstwo Pomocnicze w Bratoszewicach, 2001.

Publikacja zawiera 125 przykładów pozarolniczej działalności prowadzonej przez rolników z terenu województwa łódzkiego.


 

"Przedsiębiorczość rolników województwa podlaskiego" - publikacja wydana przez  Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, wydanie II, 2001.

Publikacja promuje rolników z terenu województwa podlaskiego prowadzących własny biznes. 
Publikacja zdobyła II miejsce w kategorii "Najlepsze wydawnictwo tematyczne" w X edycji konkursu na "Najlepsze wydawnictwo ODR i RCDRRiOW w 2001 roku".


 

"Sposób na sukces. Przykłady pozarolniczej działalności gospodarczych", Ośrodek Doradztwa Rolniczego Korytniki, 2001. 

Publikacja prezentuje 50 wybranych opisów działań podjętych przez rolników z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.


 

"Pomóż sobie i innym" - publikacja wydana przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 2001.

Publikacja zawiera 150 opisów wybranych najciekawszych przedsięwzięć podejmowanych przez rolników z terenu całego województwa pomorskiego.


 

"Przedsiębiorczość rolników województwa podlaskiego" - publikacja wydana przez  Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 1999.

Publikacja zawiera 56 pełnych i 80 skróconych opisów dzialalności pozarolniczych prowadzonych przez  rolników z terenu województwa podlaskiego.


 

"Mogą w gminie Żukowo możesz i Ty" - publikacja wydana przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk 1999.

Publikacja zawiera przykłady działalności pozarolniczych prowadzonych przez rolników na terenie Gminy Żukowo.
Publikacja zdobyła II miejsce w kategorii "Najlepsze wydawnictwo tematyczne" w IX edycji konkursu na "Najlepsze wydawnictwo ODR i RCDRRiOW w 2000 roku".


 

"Wielofunkcyjny rozwój wsi" - publikacja wydana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Korytniki, 1998.

Publikacja zawiera 163 przykłady przedsiębiorczości wiejskiej z terenu byłego województwa przemyskiego. Opisy ułożone są branżowo i zawierają dane adresowe przedsiębiorców oraz krótkie opisy prowadzonej działalności.
Publikacja zdobyła I miejsce w kategorii "Najlepsze wydawnictwo tematyczne" w VIII edycji konkursu na "Najlepsze wydawnictwo ODR i RCDRRiOW w 1999 roku",


 

"Przedsiębiorczość na wsi w województwie częstochowskim" - publikacja wydana przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 1997/1998.

Publikacja zawiera 80 pełnych i 291 skróconych opisów różnorodnych przedsięwzięć pozarolniczych na terenie byłego województwa częstochowskiego.

 

Drukuj Poleć stronę Powrót na górę
CMS by WEB interface     < © 2003 - 2017 by Fundusz Współpracy >